Ceník

1 osoba

                 1 250 Kč/noc

2 osoby

                1 600 Kč/noc

3 osoby

                 1 900 Kč/noc

4 osoby


                                                       2 200 Kč/noc Ceny jsou včetně DPH a místního poplatku z pobytu. 


V žádaných termínech se ceny mohou lišit.

U dlouhodobých pobytů stanovujeme ceny individálně.


S účinností od 24.5. do odvolání je možno se ubytovat pouze:

 osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že


1)  absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro

sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou

osobou, s negativním výsledkem, nebo


2)  jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látkyv případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 


3) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulovíce než 90 dní.


Při využití ubytovacích služeb v délce 2 a více nocí nabízíme zdarma návštěvnickou kartu OSTRAVACARD!!!

Návštěvnická karta představuje možnost uplatnění zajímavých bonusů, výhod a slev u vybraných         partnerů z oblasti turismu a gastronomie návštěvníkům Ostravy.                               TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU